OLJIKKO® . luonnollista rauhaa .  Naturally Peaceful

Kristalli_vihreassa_himmelissa.jpg

Studio Oljikossa olki nähdään ympärivuotisena, lämpimänä, valoisana ja rauhoittavana materiaalina,

jota on käytetty vähän taiteessa.

Perinteisesti olki kuuluu joulun koristeluun.

Oljesta voidaan tehdä suuriakin tilateoksia,

jotka puhuttelevat rauhallisuudellaan katsojaa. Tilaan laskeutuu myös rauha. 

Studio Oljikon olkitaiteessa tulee ilmi oljen luonnollinen kauneus ja hauraus, jossa on myös vahvuutta.

In Studio Oljikko® the straw is seen as a year-round, warm, bright and calming material,

which has been little used in art. 

Traditionally, straw belongs to Christmas decorations.

Even large straw sculptures can be made from straw. You may feel the peace in the space as well. 

Studio Oljikko's straw art shows the natural beauty and fragility of straw, which also has strength.

 

Studio Oljikossa työskentelee olkitaiteilija Pirjo Väisänen.

"Olki on kulkenut kolmisen vuosikymmentä elämässäni. Olen opettanut työvöenopistoissa ja omilla kursseillani. Vuonna 2013 ilmestyi kirjani Olkityöt, Tammen kustantamana. Vuonna 2017 olki edusti suomalaisuuta Lontoossa Europa Housen 12 Star Galleryssä osana Suomen 100-vuotisjuhlintaa.

Syksyllä 2022 oli Helsingin Tuomiokirkon Kryptassa olkitaidenäyttely "OLKI-pala palalta rauhallisuutta", jonka esitteli oljen monipuolisempaa käyttöä kodin ympärivuotisena koristajana. Näyttelyssä kävi yli 3000 vierailijaa. Sain paljon rohkaisua jatkaa työtäni olkitaiteen esille tuomisessa.

Taiteilijana minua puhuttavat oljen hauras kauneus ja luonnolliset värisävyt. Käytän taiteessani koko oljen korren. Olkitaiteellani toivon puhuttelevani ja kutsuvani katsojaa rauhoittumaan oljen kauneuden äärelle.

Olki - luonnollinen materiaali on vielä vähän käytetty taiteessa. Puhun olkitaiteesta juuri siksi, että tämä kotimainen, luonnollinen ja erittäin kaunis materiaali on ehdottomasti taide-sanan ansainnut."

Strawartist Pirjo Väisänen works in Studio Oljikko®.

Talonpojan_kulta-sarja_omakuva.jpg

"Straw has been my material nearly three decades. I have taught straw work in different colleges and in my own workshops. In 2013 my  book Olkityöt/Straw work was published by Tammi. In 2017 straw represented Finland in London at Europa House 12 Star Gallery as part of Finland's 100th anniversary celebrations.
In autumn 2022, in the Crypt of the Helsinki Cathedral there was the Strawart exhibition " STRAW- piece by piece peaceful", which introduced use of straw as year-round home decorator. More than 3000 visitors visited the exhibition. I got a lot of encouragement to continue my work in bringing Strawart to light. 
 
As an artist, the fragile beauty and the natural colors of the straw interest me. I use the whole straw stalk in my art. I invite the viewer to calm down with my strawart and notice the deep beauty of the straw. 
Straw - this natural material is still little used in art. I'm talking about Strawart precisely because this ecological, natural, light and warm material definitely deserves the word art."
 
 

OLJIKKO® . luonnollista rauhaa .  Naturally Peaceful .